Brány a branky dodáváme na míru s připravenými sloupy do vstupního otvoru nebo je zaměříme mezi Vaše původní sloupy.

Brány a branky
 

Nabídka pohonů a komponentů je velká, od průmyslových pohonů a kolejniček, až po samozavírání Vašich bran a branek.

pohony
 

Nabízíme variabilní ploty v mnoha kombinacích. S originalitou postavíme drátěné, hliníkové, plastové, kované, kamenné i dřevěné ploty.

Ploty
 

Závory nabízíme jak pro privát, tak průmysl. Nabízíme i parkovací systémy a zábrany.

závory
 

mobilní domy
prev next

Hydroizolace

Izolace základů domu či většího komlexu budov patří k nejproblematičtějším fázím každé stavby či rekonstrukce. Špatné provedení hydrozizolace základů může vést k vlhnutí zdiva, vzniku plístí apod.

Hydroizolace je vrstva, která zabraňuje vnikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu.

V současné době se nejčastěji na plochých střechách uplatňují hydroizolační vrstvy z jednoho nebo více natavitelných pásů vyrobených z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS, popřípadě z oxidovaného asfaltu, a hydroizolační vrstvy z plastových fólií, především z měkčeného PVC. Střešní fólie z měkčeného PVC jsou obvykle laminovány z více primárních fólií. Do fólií je zaválcována výztužná vložka nebo jsou nevyztužené. Hydroizolace můžeme rozdělit podle toho, kde se ve stavbě nacházejí.

Hydroizolace jsou důležité především pro stavby - jsou totiž vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem dobře vybrané hydroizolace a hydroizolačních fólií je zamezit škodlivým účinkům této vody na jednotlivé části stavby nebo zamezit jejímu prosakování.

Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující především životnost celé stavby. Nejdůležitější hydroizolace jsou nepochybně hydroizolace základů a střech, což je nejdůležitější součást každé stavby. Pokládku provádíme fólií z měkčeného PVC od firem Alcorplan, Fatrafol, Protan.Hydroizolace Chytrou pěnou

Možnost shlédnou aplikaci Chytré pěny a získat více informací na tomto videu.

Efektivní a jednoduché řešení.

Polyuretanová pěna EKO H 200 je vzhledem ke svým izolačním vlastnostem k izolaci základů domu a základové desky maximálně vhodná. Aplikace se provádí přímo na povrchu záhladů a v jednom nástřiku nahradíme všechny standartne používané vrstvy. Pěna nahrazuje hydroizolaci základů i polystyren a lze na ni přimo osadit dlažbu (pokud se jedná o podlahu).

V případě v nější izolace základů domu se již nemusí používat žádné ochrané nátěry ani další vrstvy a přímo se provádí zásyp.

                   

Naše fotogalerie

Naši partneři